RIJEKA BOJANA

Rijeka Bojana

Rijeka Bojana
OVERVIEW

Međutim, naupečatljivije obilježje Bojane je da je dno riječnog korita 36 km ispod nivoa mora i to u njenom gornjem dijelu! Ovo rijeku čini izuzetnim prirodnim fenomenom, naročito ako se uzme u obzir njen veliki protok. Iako je protok veliki, izgleda kao da morska voda juri naviše kroz korito. Tako je prva osobnost ove rijeke i nastala. U njenom koritu se nalaze slana morska i slatka riječna voda. Morska voda kao teža, teče duž dna korita prema Sveti Đorđe. Druga osobnost rijeke nastaje u podzemnom toku. Naime, bivše korito Bojane nekada je bilo oko 40 metara iznad sadašnjeg nivoa. Rijeka je pokrila svoje bivše korito šljunkom. Iznad šljunkovitih slojeva nagomilani su glinoviti vodootporni sedimenti u koje se uklesalo sadašnje korito Bojane. Tako danas postoje dva riječna toka sa istim smjerom i oba teku prema moru jedan preko drugog, nekih 10 do 15 metara ispod podzemnog toka vode. Podzemni tok se kreće od sjevera prema jugu pa izgleda kao voda koja se kreće kroz podzemnu cijev ispunjenu šljunkom. Podzemni tok je poznat po svojim izvorima Lisna -Bori. Treća osobnost se ogleda u delti Bojane – rijeka se tu dijeli na dva rukavca koji onda zasebno teku u more, dok je četvrta prepoznata u dvostrukoj fluktuaciji nivoa vode.