STARI GRAD SHAS

Stari Grad SHAS

Stari Grad SHAS
OVERVIEW

Druga crkva, Sveta Marija (Šen Mrise) je sagrađena u XIV vijeku izvan tvrđave, prema sjevero-istoku. Bila je duga 16,6 m i široka 7,1 m i izgrađena je u gotskom stilu. Uzimajući u obzir drugačiji stil gradnje, naučnici vjeruju da je ona ustvari bila manastir. Šas je dostigao svoj vrhunac u srednjem vijeku, iako je nekoliko puta bio napadnut od raznih naroda. Srpski vladar Stefan Nemanja ga je osvojio 1183. godine a 1242. su ga osvojili Mongoli te ga na kraju 1571. godine u potpunosti osvaja i uništava Osmansko carstvo. Od tada Šas pripada kategoriji "mrtvih gradova". U to vrijeme, kako je bio u prolazu stare ceste Ulcinj - Šas - Skadar, ovaj grad se smatrao središtem područja Ana e Malit. Poput drugih srednjovjekovnih gradova, Skadra, Ulcinja i Drištija, Šas je kovao sopstveni metalni novac sa natpisom "sovacii civitas". Ovaj novac je od posebnog značaja, jer pokazuje kako je taj grad izgledao u renesansnom stilu, sa zgradama na tri sprata, kolonadama i kulama.